Обикновено, когато кандидатстваме за традиционен кредит в банка, са необходими много документи, включително и доказателство за нашите доходи от трудов договор. Нужно е и да докажем стаж от поне три месеца, както и доказателство, че здравните ни осигуровки не са прекъсвани.

За разлика от традиционните банки във фирмите за бързи кредити също ще трябва да докажете месечен доход, но има и опция за бърз кредит без постоянен трудов договор. От такива кредити могат да се възползват хора, които в момента не работят, в майчинство са или току-що са били наети на работа. Какво представляват бързите кредити без трудов договор и как бихте могли да кандидатствате за тях?

Кои хора биха имали нужда от кредит без трудов договор?

Много банки и заемодатели ще изискват да бъдете наети на пълен работен ден, да спазвате минималния праг на доход и да сте били на работа за определен период от време, за да имате право на кредит. Само тогава ще одобрят кандидатстването ви и ще ви отпуснат желаните средства. Истината е обаче, че има много хора, които имат доходи, но нямат трудов договор.

В такива случаи бързите кредити без трудов договор са много полезни. В това число освен жените в майчинство, влизат и практикуващите свободна професия, тези, които имат приходи от отдаване на движимо или недвижимо имущество под наем, от акции или др.

Всички те имат ежемесечни или тримесечен паричен поток, който може да е достатъчен, за да се покрие взет кредит.

Какво представляват кредите без трудов договор?

Както се предполага от името им, кредитите без трудов договор нямат задължителното условие за доказване на доходи от постоянен 8-часов трудов договор.

Това разбира се, не значи, че не трябва да докажем платежоспособност. Като всяка кредитна институция и фирмите за бързи кредити искат да бъдат сигурни, че ще могат да получат парите си обратно. Точно както при всички други финансови операции лицата трябва да имат навършено пълнолетие и да разполагат с лична карта. Ако едно от двете условия не е изпълнено, не могат да кандидатстват за заем без трудов договор.

Какъв вид кредит мога да получа без трудов договор?

Според вашите нужди, сами може да изберете размера на кредита на вноски или на кредита до заплата. Тоест отпадналото изискване не влияе на размера на заема.

Както се предполага от името, кредитът до заплата е заем на малка стойност, които трябва да бъде изплатен бързо, най-често до следващата заплата. Кредитите на вноски, от своя страна, са за по-големи суми (до 3000 лв.), които могат да бъдат изплатени за по-дълъг период от време.

Какво ще стане, ако не успея да си изплатя кредита?

За нещастие се случва и това понякога. Практиката е да се прехвърлят кредитните задължения към колекторска фирма и да се водят дела. Това не е добър развой на събитията и никой не желае да се стига до него. Ако попаднете в ситуация, в която не можете да си покриете кредита, по-добре се свържете с фирмата кредитор, обяснете какво се случва, какви са ви доходите, настоящите и очакваните и обсъдете какво може да се направи по въпроса. В никакъв случай обаче не се крийте, защото това няма да реши проблема.